Jump to content
Sign in to follow this  
Events    Jump to    

This event repeats every week on Wednesday until 12/28/2020


Een leuke bouwnamiddag beleven of een LEGO® setje lenen en thuis bouwen, dat kan vanaf 4 december 2019 dankzij de LEGOTHEEK te Kortrijk. Een project opgestart door Sophie Deprez, voorzitster van ToverBlokjes vzw, dat als doel heeft om LEGO ruimer toegankelijk te maken voor iedereen. De LEGOTHEEK is gehuisvest in een lokaal dat aangeboden wordt door de Stad Kortrijk, waar andere burgerprojecten ook uitgebaat worden, onder de noemer ‘Deelfabriek’. De LEGOTHEEK geeft kans aan kwetsbare kinderen uit de regio om gratis ter plaatse te komen spelen, maar ook wie er finacieel beter voor staat kan er dankzij een abonnement een jaar lang LEGO ontlenen. Er zijn verschillende tarieven en mogelijkheden, gelieve deze info te vinden op onze website. De sommen die dankzij de abonnementen binnen komen, worden hergebruikt om de LEGOTHEEK verder uit te breiden, maar ook om onze andere doelstellingen te halen. Wij schenken LEGO aan gehospitaliseerde kinderen, wij geven kinderen uit internaten/tehuizen de kans om gratis te komen spelen en gezinnen met een moeilijke financiële situatie kunnen rekenen op onze hulp om LEGO toegankelijker te maken voor hun gezin. LEGO is therapeutisch, dat weten wij al jaren! En dat willen wij graag duidelijk maken aan het publiek. Zo zullen ook volwassenen welkom zijn als ze nood hebben aan een ontspannen moment, om even weg te zijn uit de stressvolle maatschappij. Autisme, ADHD, angststoornissen, burn out? Bij ons mag je zijn wie je bent en ben je meer dan welkom... Indien er nog vragen zijn en je vindt geen antwoorden op onze website www.toverblokjes.be of hier op de pagina, dan kan je altijd mailen naar legotheek@toverblokjes.be

Event details

Events

×
×
  • Create New...

Important Information

Our site uses cookies to remember your settings and for data tracking. The website is administered and owned by LEGO System A/S in Denmark. By browsing you agree to and accept OUR COOKIE POLICY